Våre tjenester

Vi kan tilby:

  • Salg av føll
  • Skoing og beskjæring av hest
  • Køyring med hest og vogn
  • Lage nettsider
  • Hjelp på stemner – sekreteriat